Wrocław, Scena na Dywanie, Przegląd Piosenki Aktorskiej

Archiwum Katarzyna Groniec