Duszniki, Centrum Animacji Kultury "Ach!"

Archiwum Katarzyna Groniec