Konin, CKiS DK Oskard "Wiszące ogrody"

Archiwum Katarzyna Groniec