Rozwadza, Zenori Art Studio "Wiszące ogrody"

Archiwum Katarzyna Groniec