Łódź,  32 Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, Centrum 2014

Archiwum Katarzyna Groniec