Pińczów, Synagoga "ZOO"

Archiwum Katarzyna Groniec