Leśniczówka Pranie, Muzeum im. Gałczyńskiego "ZOO"

Archiwum Katarzyna Groniec