Dębica, MOK Dom Kultury Śnieżka "ZOO"

Archiwum Katarzyna Groniec